..Kai palieti vandenį, pajusk jį, susijunk (esi) su juo, kreipk jį, padėkok jam.
Tik tada, kai tavo dvasia ir vanduo bus vieningi, vanta turės vandens jėgą  ir dvasia - išmintį, ir viskas - itin viską.

Vandenėlis, sraunai tekantysis,
Didelių darbų darytojas:
Jis atnešė sesei žiedus,
Broliužiui sidabrėlį.

...vandens mokyklos vietinė aplinka – "ŠULINYS" ("AKA")

Laba diena * Labdien

Mani draugi (Draugai )!

Sveikinu su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems geros sveikatos, meilės, sielos ramybės.
Tebūnie ateinantys metai bus dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.

Lielvardės pirties vanduo mokyklos tradiciją jus atpažinsite pagal pirties ritualą, vanojimą ir pirtininko veiklą * vandens mokyklos pirties ritualas bus matytas, girdėtas, pajustas ir suvoktas.

Pirties išraiška:

 • latviškos pirties kultūros ir Lielvardės JUMIS vanojimas;
 • BALTIŠKŲ ženklų  aktyvi meditacija ir ritualai kaip pirties visetas;
 • burtažodžių ir vanojimo junginys kaip latvio kūno, dvasios ir sielos vienybė;
 • Gamtos stichijų energetikos panaudojimas vanojime ir meditacijoje;
 • vandens trejybės (būvių) ir energetikos panaudojimas vanojime;
 • pagal vandens mokyklos tradicijas surištų vantų panaudojimas ir pirties metodai - vanojimai;
 • vanojimo vyksmai - pirtyje (garinėje), žolėje/pievoje (rasoje), vandenyje (vanojimas vandens vantomis);
 • aukšto ir karšto vandens kontrastas - pirtyje garinėje (aukšto vandens pritaikymas), maudyme (maudynės), žolėje/pievoje - keičiant sąmonės būklę.
 • Gamtos ritmo laikymasis;
 • žmogaus bioritmo ir paros/ energetikos laikymasis.

Jeigu rimavote šitą BURTAŽODĮ, tai yra jūsų mintys, jūsų gyvenimo energija.

Latvių kalba greičiau orientuota į gamtą, mes lengviau susivienijame su šiuo MŪSŲ "kaimu". Latviams "kaimas" nėra tik sąvoka, tai yra grįžimas į GAMTĄ ir buvimas GAMTOJE. Nėra žodžio, kuris atsiradęs atsitiktinai. Čia svarbūs keli aspektai - tiek semantinis, kurį žmogus suvokia per sąmonę, tiek akustinis.


Dievulis ėjo keleliu,

Patį Joninių vakarą,

Apsivilkęs baltą švarką,

Auksinė nendrė į ranką.

 

Ryto rasa nuplovė

Rožių žiedų dulkeles,

Aš užmiršau piktą žodį,

Gerą žodį girdėdamas.Su pirties reikalais esu susijęs jau nuo vaikystės, bet per pastaruosius 20 metų jie tapo aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo pagrindu. Kaip dalyvis esu dalyvavęs pirmoje Latvijos pirtininkų meistriškumo apžiūroje ir tarptautinėse pirtininkų varžybose. Taip pat esu dalyvavęs pirties renginiuose kaip konsultantas, dirbęs orgkomiteto darbo grupėje, buvęs pagrindinis teisėjas pirties meistriškumo apžiūroje (2012, 2013, 2014 m.) ir tarptautiniuose pirties renginiuose, kaip konsultantas ir lektorius esu dėstęs pirties mokslus seminaruose ir konferencijose. Esu populiarizavęs latviškas pirties tradicijas Latvijoje (atsižvelgiant į vandens mokyklą sukurta interneto svetainę - http://pirts.mozello.com/). Vedu tiek teoretinius, tiek praktinius pirties mokslų seminarus. Pirties mokslų seminarus vedu tiek pradedantiesiems interesantams, tiek patyrusiems pirtininkams bei meistrams.

1997-2019 m. – dėstau paskaitų kursą “Žmogus gamtos ritmais”.

Lielvardė

E-pasts:  aigars.kruvesis@inbox.lv


Vietoj baigiamojo žodžio visiems mano draugams: Įsigijus jėgą, ramybę, aiškumą ir įkvėpimą padėkok ąžuolui. Jeigu jauti, kad jis tau padėjo, sugrįžk prie šio galingo ąžuolo - jis dabar yra tavo ąžuolas.

Aigars Kruvesis


Blogs   Jaunumi * Pirts  ĶIPIS *

Seminaras *

Lielvardės pirties vandens mokyklos

tradicija ir vanojimas


Vandens mokykla ir pirtis


Sueikite jauni žmonės

Ugnies klausytis,

Ugnies klausytis,

Atidaryti senus ženklus.

Seni ženklai gulėjo

Ilga ilga vasarėlę,

Dabar laikas juos budinti,

Atidaryti žinių vartus.

Leisti visus į pasaulį,

Kad atneštų žmonėms naudą.

Lielvardės krašte įrasota ir burtažodžiais apipinta


Spalio 25 dieną "Perkūnijos pirtyje" vyko pirties seminaras,

kurį vedė Latvijos pirtininkas, Lielvardės pirties mokyklos įkūrėjas Aigars Krūvesis. Lietuvos pirties meistrams jis pristate savo darbo metodiką, ypatingai paruoštas rasos vantas ir kitų įdomių subtilybių. Ačiū visiems dalyvavusiems.


https://www.facebook.com/perkunijos.pirtis


http://pirts.mozello.com


 • KASOS vanta (tik ąžuolas) ©
 • KILPINĖ vanta (ąžuolas, liepa) ©
 • JUMIS vantos © (ąžuolas, beržas, liepa, lazdynas, drebulė* specialus surišimo būdas)
 • KURSIŲ UGNIES vanta (tik ąžuolas)
 • SPARNELIO vanta © (ąžuolas, liepa)
 • KLASTINGA ĄŽUOLINĖ VANTA (ąžuolas#kadagys, surišami kartu)
 • DIDINGOJI VANTA.. (ąžuolas, beržas)
 • LAUMĖ (drebulė#liepa#šermukšnis#kietis, surišami kartu)
 • VIRŽINĖS vantos (viržiai surišami į pėdų ryšelius)
 • ĄŽUOLINĖ RASOS GALIOS vanta © (tik ąžuolas)
 • PERKŪNO VANTA (tik ąžuolas, surišamas į kryžminius ryšelius)
 • VĖJO UODEGA arba LAUMŠLUOTĖ
 • (nukarusios beržų šakos #pagrindinis surišimas su liepa)
 • SKYDO VANTA

 

 •  pirties vantų panaudojimas 27 vantos prisilietimams („Vanojimas”) .

Pirties vantų surišimo būdai, kilpų rišimas, kasos pynimas, ženklų įrišimas, mezgiojimas

Pirties vantų surišimui panaudojamos skirtingos technikos. Daugelis vantų praturtinamos įrišant ženklus - Maros kryžius ir kt.

Būdingas Lielvardės vandens mokyklos vantų priedas yra kilpinės vantos arba kilpinės rankenos, kurių dydis ir surišimo būdas pritaikyti prie pirtininko delno, prie mezgiojimo ir prie pynimo, kurie turi papildomą energetinį poveikį.

Ritualiniam ir gydomajam vanojimui vantos ruošiamos kiekvienam žmogui individualiai.

Vanojimo būdai (metodai)

 • Į vanojimą įtraukiami įvairūs pirtininko pirties procedūrų būdai. Juos išmokti galima tik praktiniuose užsiėmimuose veikiant kartu su patyrusiu pirtininku.

Vanojimus galima atlikti:

 • su viena vanta, su dviem vantomis (vienos vantos sutvėrimais);
 • "JUMIS" vantos sutvėrimu (atskirai abi vantos);
 • "JUMIS" vantos sutvėrimu (su "JUMIS" vantomis į vieną arba abi rankas (4 vantos))

 

Yra įvairūs vanojimo vantų sutvėrimai:

 • paprastas sutvėrimas (visoms vantoms);
 • nuožulnus vantos sutvėrimas (visoms vantoms);
 • paviršinis vantos sutvėrimas (visoms vantoms);
 • pirštinis vantos sutvėrimas (naudojamas sparnelio vantai ir smulkioms vantoms);
 • įlapinio sutvėrimas "įlapis" (kompresijoms (vidutinio dydžio vantoms);
 • "JUMIS" vantos sutvėrimas (ąžuolinėms, beržinėms, lazdyno vantoms);
 • nuožulnus keimerio vantos sutvėrimas arba "žaltys" (ąžuolinėms vantoms);
 • "kasos" vantos sutvėrimas (ąžuolinėms vantoms);
 • "didingosios" vantos sutvėrimas (ąžuolinėms, beržinėms vantoms);
 • "kilpinės" vantos sutvėrimas (kilpinėms vantoms);
 • "gulinčiojo" sutvėrimas (naudojamas gydymui ir energijos balansavimui);
 • "sidabrinis šulinys" dviejų delnų laikymas;
 • "mazgo" sutvėrimas (drebulinėms vantoms);
 • ir kt.Sidabrinė upė teka

abu krantus plaudama,

ąžuolas stovi pakalnėje,

Aukso juosta šakose.

Ūdens skola un pirts

Sanācieti jauni ļaudis

Ugunī klausīties,

Ugunī klausīties,

Vaļā vērti senās zīmes.

Senās zīmes gulējušas

Garu garu vasariņu,

Nu tās laiks modināt,

Vaļā vērti zinšu vārtus.

Laist tās visas saulītē,

Ļaudīm nesti labumiņu.

Lielvārdes pusē ierasota un vārdos likta


Kiek save prisimenu, ... nuo vaikystės pirtis visada buvo mano gaivintoja, kūno ir dvasios tvarkytoja. 1982 metais sukūriau savigynos mokyklą, su kuria vėliau daugelis susipažino kaip su vandens mokykla, ir pirtis tapo neatskiriama jos dalimi. Laikui bėgant pirties žinios ir praktinė veikla įgijo vandens mokyklai būdingas savybes, sintezę ir ryšį su GAMTA, RITMU, ŽODŽIU. Pirties išminties skrynią vis daugiau užgulė latviška gyvenimo išmintis ir senovė, kuri atsiskleidžia per ieškojimus ir dabartinio požiūrio aspektus. Manau, kad PIRTIS ir pirties kultūra dabar Latvijoje patiria savo apreiškimą - jeigu galėčiau, pavadinčiau šitą laiką  GINTARINIU amžiumi pagal latviškos pirties laiko skalę. Jis gražus ir  ypatingų atspalvių praturtintas, pilnas saulėlydžių, blizgantiems šonais, su akmens politūra ir įduba rasos lašui pasislėpti... žodžiams ir ženklams prisipildyti. Pirtis ir pirties reikalai, Dvasinės kūrybos turtai ir Burtažodžiai skelia naujas išvadas ir ugnies liepsneles, eina išbandymų takais, kurie mums atsiverčia kaip iššūkis... galbūt tai net paskutinę kartą, kad tai Latviui čia - MAROS (MĀRAS) žemėje duota. Laikotarpiai visada buvo išbandymai mūsų liaudims - nieko latvis negavo be jokio vargo, ... viskas turi dvi galimybes - augti arba išnykti.


Seminarai ir užsiėmimai

 • Apima teoretinių ir praktinių užsiėmimų visumą apie vandens mokyklos pirties tradiciją ir  vanojimą, bei apie gamtos pasireiškimus, ritmą ir latvišką kultūrą.

Seminarų tematika

... apie pirties vantų vaidmuo pirties kultūroje - pirties vantos, paruošimas, naudojimas, laikymas ir garinimas, vanojimas, užkalbėjimai, mėnulio ir paros energetinis poveikis.

Kas iš tikrųjų yra užkalbėjimai, iš kur vardai įgyja galios ir ar tokia galia egzistuoja? Daugelis klausinėja, prašo vardo galios... Sakyti jau galima, bet ne toje vietoje pasakytas vardas kaip piktžolė žaliuos. Pirtis ir vanojimas pirtyje kartu su žodžio galia arba užkalbėjimais yra kaip esencija... jeigu dalyvauja - "įkrauna" vandenį - efektas panašus į homeopatiją. Vėliau praskiedžiant vandenį net dešimtkart mažesnės koncentracijos vandens lašas vis dar išsaugoja galią.
Sidrabiņa upe tek

abus krastus skalodama,

ozols stāv pakalnē,

Zelta josta zaros


Pirts rituāli * Lielvardės pirties vandens mokyklos

tradicija ir vanojimasSukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .