...Kad pieskaries ūdenim, sajūti to, vienojies (esi)  ar to, virzi to, pateicies tam.
Tikai tad, kad tavs gars un ūdens būs vienoti,  arī pirts slotai  būs tā spēks
un garam vieds, un visam it viss.

                                                                                                                                                                              pirts raksti *  Lielvārde
Ūdentiņis, straujtecītis,
Lielu darbu darītājs:
Māsai ziedu nesējiņis,
Bāliņam sudrabiņa.

... ūdens skolas vietvide- "AKA"

Labsvakars (labrīt, labdien)!
Laipni aicināti Lielvārdes pirts vidē
.

Informācijas jaunumus skatīt sadaļās:


Rasas dienas` 2016

Jaunums* Filma "kurši"


Lāčplēša hronika * ūdens skola iesaka


Jauna sadaļa  http://pirts.mozello.lv/saulgriezi--ziemas-rita/

Jauna sadaļa -lietuviešu valodā *skat. LIT ...Lielvardės pirties vanduo mokyklos tradiciją jus atpažinsite pagal pirties ritualą,...

Jauna sadaļa - Rudens diena

Jauna sadaļa-  Blogs Pirts ķipis

Jauna sadaļa - Ievslotiņu pirts diena

Jauna sadaļa - Zalktis
Jauna sadaļa - Gara * skati
Jauna sadaļa - Jaunumi * Vasaras diena


* lapas sadaļās jaunumi - katru ceturtdienu un svētdienu
Lielvārdes pirts  ūdens skolas tradīciju jūs  atpazīsiet pēc pirts rituāla, pērtes un pirtnieka darbības  *  ūdens skolas pirts rituāls būs redzēts, dzirdēts, izjusts un apjausts.

Pirts izpausme:

 • latviskās pirts kultūras un Lielvārdes jumja pērtes;
 • BALTU  zīmju  aktīvā meditācija un rituāli kā pirts veselums;
 • spēka vārdu un pērtes apvienojums kā latvieša ķermeņa, gara, dvēseles vienotība;
 • Dabas stihiju enerģētiku izmantojums pērtēs un meditācijās;
 • ūdens trīsvienības (stāvokļu) un enerģētikas izmantojums pērtēs;
 • pielietotas ūdens skolas pirts tradīcijās veidotas slotiņas un tās pirts paņēmieni - "pērtes";
 • pērtes norises - pirtī (pērtuvē), zālē/pļavā (rasā), ūdenī (ūdens slotu pērte);
 • auksta un karsta ūdens kontrasts - pirtī pērtuvē (jau auksta ūdens pielietojamība), peldināšanā (peldes) , zālē/pļavā - caur apziņas stāvokļu izmainīšanu;
 • Dabas ritma sekošana;
 • cilvēka bioritma un diennnakts/ enerģētikas sekošana.


Lai pirts grāmatai veicas! Pirts jau arī ir īstenā vieta, kur iegūt vai atjaunot rāmumu sevī. Man nepatīk tā pārmērīgā dricelēšanās mūsdienu pirts "kultūrā". Ceru, ka šī pirts grāmata vedinās tieši rāmuma virzienā, atpakaļ uz pirtiņas jēgu kā klusu svētvietu.

Ar dievpalīgu,
Maruta Voitkus-Lūkina

Kā baltais saules stars sadalās septiņās varavīksnes krāsās, tā latviešu baltās drānas ir saaustas no septiņiem pavedieniem, un tikai tur, kur tie savijušies kopā, rodas īsts, mirdzošs baltums. Cilvēks nav akmens, kas, guļot ceļmalā, pats sevi piepilda, cilvēks ir un top, aug un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēku, ar darbu, ar Dievu, jo visa dzīvā dzīvība ir kustība, enerģija, kas dzen visu kosmu, dzen arī mūs.

( Z. Mauriņa.)


No smilgu skarām saule jau bij rasu nodzērusi, bet sīkajā zālē  tā vēl mirdzēja kā sudrabs.

J.Jaunsudrabiņš

 • Rasas laika klātbūtne un vasaras plaukums aicina rītos un vakaros pēdot pļavas.
 •  Kam pēdiņas gara pilnas, tam nav dūša papēžos.

Pirts  un Rasa

Diena jau krīt uz vakariem.  Katru reizi arvien vairāk tumsa atkāpjas.
 Bet tomēr vakaros vēl skala guni prasās – gan pirtī kurot, gan telpā vārdus ritinot…
                     Lielvārdes pusē ierasota un vārdos likta

Pirtnieku un pirtsmīļu kopdomas satikšanās vieta.
Pirtszinību atklāsmes... Lielvārdes Jumja pirtsslotas, ozola spēka rasas slotas, ūdens skolas zinības, pirts gars un enerģija.... dabas ritmi... zīmes ... "pērtes" rituāli...

Kas to zeltu izlaistīja
Pa Jānīša rudzu lauku?
Dieviņš zeltu izlaistīja,
Tīru maizi gribēdams.

Aiz Daugavas augsti kalni,
Tur sudraba ogas aug;
Saules meitas lasītājas
Ar sudraba kanniņām.


Lielvārdes Rumbiņa - Rumbiņas ūdenskritums,  (senāk lietoja vārdu Rumbina)

     
 

PIRTS UN DABAS RITMU KALENDĀRS

* šajā e- vidē Jūs atradīsiet tikai atspulgus no ūdens skolas izpausmēm, pamatu pamats ir "dzīvā"saskarsme ar pirtnieku un iegūtā mācība, kas ietver gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes un iemaņas... Lapas izkārtojumi un apakštematikas ir veidotas saistītā veidā un tās papildina vienu otru, kā arī tās atslēgas vārdi ievīti DAINU vārdos. Par pamatu izkārtojumam ņemts Lielvārdes jostas salikumu princips - zīmes (VĀRDI) ievijas un atkārtojas,  mijas viena otrā, veidojot RAKSTU.

Lai jums laba vārdošana,

Latvju raksti jostā kristu.


Ūdens skola un pirts

Sanācieti jauni ļaudis

Ugunī klausīties,

Ugunī klausīties,

Vaļā vērti senās zīmes.

Senās zīmes gulējušas

Garu garu vasariņu,

Nu tās laiks modināt,

Vaļā vērti zinšu vārtus.

Laist tās visas saulītē,

Ļaudīm nesti labumiņu.

Lielvārdes pusē ierasota un vārdos likta


Cik sevi atceros ,... kopš bērnības pirts ir bijusi mana veldzētāja,  ķermeņa un gara sakārtotāja. Kopš 1982. gada, kad izveidoju pašaizsardzības skolu, kuru vēlāk daudzi iepazina kā ūdens skolu, pirts kļuva par neatņemamu tās sastāvdaļu. Laikam ritot pirts zināšanas un praktiskā darbība ieguva raksturīgās ūdens skolas īpašās izpausmes sintēzi un saistību ar DABU, RITMU, VĀRDU. Pirtszinību lādē aizvien vairāk iegūla latviskās dzīvesziņas un senatne, kura atklājās meklējumos un tagadnes viedokļu aspektos. Uzskatu, ka PIRTS un pirts kultūra šobrīd Latvijā piedzīvo savu atklāsmes laiku - ja varētu, tad to nosauktu par DZINTARA laikmetu latvju pirts laika skalā - skaistu un īpašas nokrāsas pildītu, pilnu ar saullēktiem, vieglu lāsojumu sānos ar akmens pulējumu un iedobumu rasas lāsei, kur patverties...vārdiem un zīmēm pildīties.Pirts un pirtslietas, Gara mantas un Spēkvārdi  šķiļ jaunas atziņas un guns liesmiņas, iet caur pārbaudījumu takām, kuras mums tiek pavērtas (atvērtas) kā izaicinājums... varbūt pat pēdējo reizi tas Latvietim te - MĀRAS zemē dots. Laikmeti vienmēr bijuši kā pārbaudījumi mūsu tautai - nekas latvietim netika dots vienkārši tāpat, ...katra lietai dotas divas iespējas - augt vai iznīkt.Jaunumi` 2016Aka* sākotne

Ozols Rasa Pirts

Pirtszinības * Dienas foto * Lielvārdes pirtsslotas


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .