Pirtnieks un pērtes veidi
Pilna Māras istabiņa,
Sīku, mazu šūpulīšu.
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

Pirts slotiņas, pērtes veidi, pirts, peldes... 

Bet viņš (pirts gariņš) , lēni apmet trijloku ap guns sildīto pirts akmeni,  palaiž ūdens  virmuli  kā plēšā
sildītu  mākonīti,  un, pieliekdamies lāvas dēļa maliņai,
  smaidīgi atrauc:  - Miesa pieplok  un ausās kā   apses lapa, tik ļoti nu rāmums  ar zemes elpu iepludina
 mūsos pavasari. Pirts kļūst par gara kalvi ķermeņa
 un  dvēseles stiprināšanai. Ienāc,  apmet  trijloku  pa saulei pretī pavasarim.
 Tad gars asnos un pērtei sevi ļaus...
 
Pa-vasarai, uz vasaras pusi * Lielvārdes pirts seminārs/teika

Pērtes paņēmieni 

Viens no Lielvārdes ūdens skolas pirts pērtes paņēmieniem ir Māras krustiņa izmantošana pērtēs un siltuma kompresēs:

Met, Laimiņa, zelta krustu
Pār šo visu istabiņu!
(pirts telpa)
Lūdzu, Dievu, lūdzu Laimu,
Abus divus mīļi lūdzu:
(jumjtvere vai Māras krusts)
No Dieviņa veselību,
(Dieviņa zīme virs peramā)
No Laimiņas labu mūžu.
(pērtskare ar peramo ar pāreju pār visu augumu- visā augumā dižu mūžu nodzīvoš*)


Pirtnieks

Sidrabiņa upe tek

abus krastus skalodama,

ozols stāv pakalnē,

Zelta josta zaros

Slotu pērte un skalošana


Ai, saulīte, tu bij' balta,
Dod man savu baltumiņu;
Ai, Laimiņa, tu vesela,
Dod man savu veselību.
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;

Pērti var raksturot šīs rindas. Rāmums un spēka vārdi, secīgums...  

Man māmiņa šautru svieda,
Es iebēgu lejiņā;
Tur atradu lejiņā
Zelta pirti kuŗoties.
Dieva dēli kūrējiņi,
Saules meitas pērējiņas;
Auseklītis garu lēja
Ar sudraba biķerīti.
Es tev lūdzu, auseklīti,
Lej gariņu pamazām,
Lai tā man neizkusa
Zelta slota peŗoties;
Lai pārnesu māmiņai
Jel ar vienu žagariņu,
Jel ar vienu žagariņu
Par šautriņa sviedumiņu!

 • Savukārt šajās rindās jūtama daudz jaunāka laika atskaņa. Tajās līdzi senatnei klāt liktas jaunlaika pienesums. Varam secināt, DAINAS ir daudzslāņainas, tajās ir gan senatnes pirmkods (vārdrindes), gan arī otrais attīstības posms- uzslāņotā DAINU daļa:

Māte mani kult gribēja,
Es noteku lejiņā,
Es noteku lejiņā
Pie kuplaja ozoliņa.
Gar kuplaju ozoliņu
Sudrabiņa upe tek,
Sudrabiņa upe tek
Deviņām(i) attekām.
Devītā attekā   (*)
Dieva dēls pirti dara [taisa],
Dieva dēls pirti dara [taisa],
Zelta spāres spārēdams,
Zelta spāres spārēdams,
Zelta sūnas sūnodams.
Saules meita pirtī gāja,
Zelta slota padusē,
Zelta slota padusē,
Zīda kreklis azotē.
Zvaigznes nesa ūdentiņu
Ar dimanta kausiņiem;
Mēnestiņš garu meta
Ar sudraba biķerīti,
Salda piena garu meta,
Vīnā slotu slapināja.
Met, Mēnesi, pamazām,
Lai nekūst zelta zari,
Lai nekūst zelta zari,
Lai dabū Dieva dēls(?)!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

(*)Pirts ir viena devītā daļa no iespējas izzināt un attīstīt latvisko...

...turpmāk vēl...

Pērtes paņēmieni

 • Pērtēs iekļauti dažādi pirtnieka pirts procedūru paņēmieni. Tos apgūt var tikai praktiskajās nodarbībās kopdarbā ar pieredzējušu pirtnieku!

Pērtes var izpildīt:

 • ar vienu pirtsslotu, divām pirtslotām  (vienslotas tvērienos);
 • jumslotas tvērienā (atsevišķas abas slotas);
 • jumslotas tvērienā (ar jumslotām vienā vai abās rokās (4 slotas))


Pērtēs slotiņu tvērieni ir dažādi:

 • parastais tvēriens ( visas slotiņas);
 • slotiņas slīpguļas tvēriens visas slotiņas);
 • slotiņas virstvēriens ( visas slotiņas) ;
 • slotiņas pirkstvēriens (izmanto spārniņa slotiņai un sīkslotiņām);
 • ielapja tvēriens "ielapis" (kompresiju izmantošanā (vidējām slotiņām) ;
 • jumjslotiņas tvēriens (ozola, bērza, lazdas slotiņām);
 • jumjslotiņas slīpguļas tvēriens jeb "zalktis" (ozola slotiņām);
 • slotiņas "bizes" tvēriens (ozola slotiņām);
 • "diženes" tvēriens (ozola, bērza slotiņām);
 • "cilpenes" tvēriens (cilpslotas);
 • "guļavnieks" tvēriens (izmanto izvilkšanai un enerģijas līdzsvarošanai);
 • "sidrabiņa aka" divplaukstu slotiņas ture;
 • "mezgla" tvēriens (apses slotiņas);
 • u.c.


Izmantojamie faktori un pirtnieka darbības

Es tev lūdzu, auseklīti,
Lej pazaru(?) siltumiņu,
Lai tā man neizkusa
Zelta slota vēcanot!

(Kliģenē pierakstīts)

 •  pamatelementi ūdens skolai Lielvārdē

1.       Mēness laiks

2.       Saules laiks

3.       Dienas laiks

4.       Ūdens laiks

5.       Sezona

6.       Pirts atrašanās vieta

7.       Pirts  enerģētiskie blakusfaktori ( koki, zeme, ūdens)

8.       Lāvas debespuses izvietojums un attiecība pret saules un mēness stāvokli (leņķis)

9.       Malkas pielietojums ( suga, malkas laika tapšana)

10.   Akmeņi pirts krāsnī

11.   Metāla saskarsme ap akmenstūri un ūdensskari

12.   Ūdens sastāvs uzliešanai.

13.   Gara uzliešanas veids.

14.   Pirmgariņš jeb „virmulis”.

15.   Gara uzmešana jeb ūdens tvaika veidošana.

16.   Tvaika vadīšana

17.   Virstvaiks , zemtvaiks un kājenes tvaiks.

18.   Stūris jeb stūrtvaiks.

19.   Vējlis

20.   Ūdeņi, kurus lietosim pirtī.

21.   Augi un koki ( slotiņas), kuras lietosim pirtī.

22.   Ārūdens un sniegs ( jaunsniegs un sērsna)

23.   Sniegelpas jeb enerģētiskiskā svaidzes padošana.

24.   Ledus.

25.   Dievišķā ūdens lietojums

26.   Ūdens atmiņas pielietojums

27.   Ūdens kā enerģētiskais attīrītājs

28.   Pirtnieka ūdens skare

29.   Sālsūdens.

30.   Slotiņūdens

31.   Skaņa un vārds – otrais pirts gars.

32.   Vārdošana.

33.   Ieskaņas.

34.   Spēkvārdi.

35.   Sildīšana miera stāvoklī.

36.   Sildīšana ar vējiņu.

37.   Sildīšana ar apvējošanu.

38.   Sildīšana ar „apses” paņēmienu

39.   Sildīšana ar debess un zemes paņēmienu.

40.   Sildīšana ar izvilkšanas paņēmienu.

41.   Tvaika peldināšana griestos.

42.   Ietvaicēšana ar vājo skari.

43.   Ietvaicēšana ar spēkskari.

44.   Tvaika izlīdzināšana no krustiem uz pēdām un galvu.

45.   Tvaika izlīdzināšana no slīpkrusta paņēmienu.

46.   Tvaika izlīdzināšana ar saulītes paņēmienu.

47.   Tvaika izlīdzināšana ar jumslotas paņēmienu.

48.   Tvaika izlīdzināšana ar dubultās jumslotas paņēmienu.

49.   Tvaika kurpītes pēdām

50.   Karstās ūdens kurpītes pēdām.

51.   Dzese pēdām un plaukstām.

52.   Tvaika slotiņas- sildes gurniem.

53.   Tvaika slotiņas- sildes pleciem.

54.   Tvaika slotiņas- sildes plaukstām.

55.   Tvaika slotiņas- sildes krustiem.

56.   Tvaika slotiņas- sildes ikru muskuļiem.

57.   Tvaika slotiņas- sildes sēdes muskuļiem.

58.   Tvaika slotiņas- sildes krūšu muskuļiem.

59.   Tvaika slotiņas- sildes nierēm.

60.   Tvaika slotiņas- sildes pēdām.

61.   Pērtes ar vienu slotiņu.

62.   Pērtes ar divām slotiņām.

63.   Pērtes ar jumjslotu un slotiņu.

64.   Pērte ar divām jumslotām horizontāli.

65.   Pērte ar divām jumjslotām vertikāli.

66.   Pērte ar diženes slotu.

67.   Pērte ar spārniņslotu.

68.   Kājenes slotas.

69.   Plaukstslotas.

70.   „Bizes” slotas.

71.   Rasas slotas.

72.   Cilpu slotas.

73.   Krustu slotas.

74.   Viltīgā slota jeb ozols un kadiķis.

75.   Kuršu slota.

76.   Galvas slotas.

77.   Vēja astes slota jeb raganas bize.

78.   Kompreses slotas.

79.   Atvēses slotas.

80.   Priekšguļas pērte.

81.   Mugurdaļas pērte.

82.   Sānguļas pērte.

83.   Sēdus pērte.

84.   Stāvus pērte.

85.   Saktas pērte.

86.   Aromslotas – trešais pirts gars.

87.   Ūdensslotas – ceturtais pirts gars.

88.   Grīdnieki –

89.   Skujeņi -

90.   Peldināšana horizontāli „krusts”

91.   Peldināšana  slīpi pret „krustu”

92.   Peldināsana ar MĀRAS krusta paņēmienu

93.   Peldināšana ar ūdenszāles paņēmienu.

94.   Peldināšana ar „plectures” paņēmienu.

95.   Peldināšana ar „elkoņtures” paņēmienu.

96.   Peldināšana ar „delntures ” paņēmienu.

97.   Peldināšana ar „kamoliņa” paņēmienu.

98.   Peldināšana ar „mazuļa” paņēmienu.

99.   Peldināšana ar jumja paņēmienu.

100.                        Peldināšana ar rokmezgla tvērienu.

101.                        Peldināšana ar vibrācijas paņēmienu.

102.                        Niršana ar sānieslīdēšanas paņēmienu.

103.                        Niršana ar piesēdienu rokturē  delna- delna.

104.                        Niršanas ar piesēdienu rokturē delna-  elkonis.

105.                        Niršana ar piesēdienu gredzentvērienā

106.                        Niršana ar piesēdienu apskāvienā

107.                        Niršana ar piesēdienu dubultā skāvienā

108.                        Atniršana ar piecēlienu.

109.                        Atniršana ar izcēlienu virs gurniem.

110.                        Atniršana ar izcēlienu guļus slīdējumā.

111.                        Peldināšana pa pusloku (no galvas uz kājgali)

112.                        Peldināšana pa loku ( no galvas uz kājgali)

113.                        Ūdens pērte ar slotiņām aptveroši

114.                        Ūdens pērte ar slotiņām pusšļakste .

115.                        Ūdens pērte ar slotiņām šļakste.

116.                        Ūdens ucināšana slotiņām apslakot un skalinot virs galvas un pleciem

117.                        Ūdens ucināšana slotiņām apslakot un skalinot ķermeni.

118.                        Kāju un pēdu pelde pie ūdens malas (peramais krastā)

119.                        Atgāje uz pirti pēc peldināšanas ar tvērienu roku rokā

120.                        Atgāje uz pirti pēc peldināšanas ar tvērienu roku elkonī un delnā.

121.                        Atgāje uz pirti pēc peldināšanas ar tvērienu roku plecā.

122.                        Zāles pērte āra guļā.

123.                        Meditācija āra guļā.

124.                        Āra pērtes. Atvējele un rasināšana.

125.                        Atsildīšana sēdus uz lāvas ar kājām uz leju.

126.                        Kājsildes komprese.

127.                        Atsilde ar māras krusta paņēmienu un dubultslotām.

128.                        Atsilde ar kaklslotas paņēmienu.

129.                        Atsilde ar mugurkaula iztaisnošanas paņēmienu.

130.                        Atsilde ar plecu izvilkšanas paņēmienu.

131.                        Atsilde ar novilkšanas paņēmienu sānslīdē no galvas uz gurniem un pēdām.

132.                        Atsilde ar novilkšanas paņēmienu priekšslīdē no galvas uz gurniem un pēdām.

133.                        Atsilde ar novilkšanas paņēmienu 2 deviņi.

134.                        Atsilde ar novilkšanas paņēmienu 3 ( trej) deviņi.

135.                        Atsilde ar novilkšanas paņēmienu mugurtvaice „zalktis”

136.                        Slotu nokrate.

137.                        Enerģētiskā izlīdzināšanas ar slotiņām kakla un plecu līmenī.

138.                        Atsilde ar  tvaikpeldes paņēmienu.

139.                        Atsilde ar tvaika presēšanas paņēmienu.

140.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar ozola slotu

141.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar egles slotu

142.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar apses slotu

143.                      Izlīdzināšana un stiprināšana ar liepas slotu

144.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar bērza slotu

145.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar kadiķa slotu

146.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar kļavas slotu

147.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar lazdu slotu

148.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar dižegļu slotu

149.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar pīlādža slotu

150.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar vītola slotu

151.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar oša slotu

152.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar jumja slotu

153.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar alkšņa slotu

154.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar priedes slotu

155.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar ābeles slotu

156.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar upeņu slotu

157.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar ceriņu slotu

158.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar dievkociņu

159.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar ievas slotu

160.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar jasmīna slotu

161.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar kastaņa slotu

162.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar papeles (melnā) slotu

163.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar pūpolvītola slotu

164.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar vīksnas slotu

165.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar viršu slotu

166.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar asinszāļu slotu

167.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar apiņa slotu

168.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar kalmes sīšķi

169.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar kaņepes sīšķi

170.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar melisas mazslotiņu

171.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar lupstāja mazslotiņu

172.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar lavandas sīšķi

173.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar nātres sīšķi

174.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar papardēm

175.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar piparmētru  sīšķi

176.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar vībotņu sīšķi

177.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar vīgriežu sīšķi

178.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar salvijas sīšķi

179.                        Izlīdzināšana un stiprināšana ar vērmeļu sīšķi

      Pērtes Saulē nestas, Mēnesim sudrabojot

      Saule savu meitu deva
Par jūriņu tautiņās;
Pat' ievēla zelta pūru
Sudrabiņa laiviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

      

         Aka* sākotne 


            uz sākumu

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .