Gara skaņa * dziesma plūst

...

Saule, Pērkons, Daugava

Saule Latvi sēdināja
Tur,kur gali satiekas
Balta jūra, zaļa zeme
Latvei vārtu atslēdziņa

Latvei vārtu atslēdziņa,
Daugaviņas sargātāja.
sveši ļaudis vārtus lauza

Jūrā krita atslēdziņa.

Zilzibeņu pērkons spēra,
velniem ņēma atslēdziņu.
Nāvi, dzīvi Latve slēdza,
Baltu jūru, zaļu zemi

Saule Latvi sēdināja
Baltas jūras maliņā
Vēji smiltis putināja

ko lai dzēra latvju bērni?

Saule lika Dieviņami,
Lai tas raka Daugaviņu.
Zvēri raka, Dieviņš lēja
No mākoņa dzīvūdeņi.

Dzīves ūdens, nāves ūdens
Daugavā satecēja.
Es pamērcu pirkstu galu

Abus jūtu dvēselē.

Nāves ūdens,dzīves ūdens
Abus jūtu dvēselē

Saule mūsu māte -
Daugav - sāpju aukle.
Pērkons velna spērējs

Tas mūsu tēvs.

Mūsu balss ir labākais un efektīvākais sevis dziedināšanas, pašregulācijas un harmonizācijas instruments, kas ir pieejams jebkurā laikā, jebkurā vietā, jebkuros apstākļos. Lai nodarbotos ar vibrāciju dziedāšanu nav svarīga ne izglītība, ne vecums, ne veselības stāvoklis, ne muzikālā dzirde, ne vajadzīgs dziedātāja talants. Nav vajadzīgs nekāds papildus tehniskais vai materiālais nodrošinājums – viss, kas vajadzīgs – Jūsu balss un vēlēšanās, uzdrīkstēšanās un pārliecība – es gribu un varu sevi dziedināt pats, es gribu dzīvot harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli.

Ar skaņu saistīti milzīgi energo-informatīvie slāņi cilvēka atmiņā. Strādājot ar savu balsi, notiek brīnišķīga pārtapšana – attīstās ne tikai vokālās iemaņas, bet notiek arī izmaiņas psiholoģiskajā plānā, veselībā, sevis izpratnē, sevis izteikšanā caur skaņu, visu radošo spēju attīstība. Vibrāciju dziedāšana „pamodina” dažādus radošos talantus cilvēkā, parādās papildus enerģija ikdienā. Harmonizējot sevi, mēs harmonizējam apkārtējo pasauli, tādejādi, uzlabojas arī attiecības ģimenē, ar otru pusīti, bērniem. Bērniem ar vibrāciju dziedāšanu var iemācīt pareizu elpošanu, kas ir runas attīstības pamatā, kā arī atklāt un atraisīt radošos talantus, kas bērnā mīt. Māmiņām, kas gaida bērniņu vai, kurām ir mazi bērni, vibrāciju dziedāšana palīdzēs izveidot emocionālo saikni un arī, dziedinot, harmonizējot sevi, māmiņa vienlaicīgi šo dziedinošo efektu nodod arī bērnam, jo nav noslēpums, ka bērnam ar māti ir ļoti cieša neredzama saite līdz pat septiņu gadu vecumam.


Māmiņ, iesien lakatā mezglu
Lai es zinu, ka kāds mani mīl
Lai es zinu, ka kāds mani sargā
Kāds par mani ir nomodā.

Lai tā sajūta paliek uz mūžiem,
Ka neesmu es viens,
Tikai tagad var saprast pa īstam,
Cik svarīgs šis pieskāriens.

Māte darīja tā un teica:
Trīs mezgliņi saujā lai Tev.
Tos divus var atdot citiem,
Bet trešo paturi sev.

Pirmo iesien par pasaules ceļiem,
Laimi meklēt ar draugiem, kur iet.
Pa tiem arī atgriezties mājās,
Lai var nākamo mezglu siet.

To otro sien par sapņiem,
Pilnas debesis brīnumiem sēs.
Kādu nakti, kad skatīsies zvaigznēs,
Otrais mezgls tev noderēs.

Tas trešais par mīlestību
Un visu, ko Dievs Tev var dot
Sargā pašu dārgāko stīgu,
Kas Tavai vijolei spēku rod.

Jel, spēlējiet, spēlmaņi, spēlējiet skaļāk
Es nevaru, nevaru sadzirdēt
Lai nodimd Rīga un Daugava mana,
Kad visa krastmala gavilē.

Jel, spēlējiet, spēlmaņi, spēlējiet skaļāk
Es nevaru, nevaru sadzirdēt
Lai nodimd Rīga un Daugava mana,
Kad visa Latvija gavilē.

Ievij vainagā rudzpuķi zilu
Redzi, kā debesis zied?
Ir vasara pašā vidū
Un Latvju bērni dzied.

Ievij vainagā baltu rozi
Tā lepna cerība plauks
Par to, ka mēs esam šai vietā
Un te mūsu bērni augs.

Ievij vainagā magoni sārtu
Tad asinis ātrāki skries
Mēs atvērsim visus vārtus
Kur sapņi piepildīsies.

Jel, spēlējiet, spēlmaņi, spēlējiet skaļāk
Es nevaru, nevaru sadzirdēt
Lai nodimd Rīga un Daugava mana,
Kad visa krastmala gavilē.

Jel, spēlējiet, spēlmaņi, spēlējiet skaļāk
Es nevaru, nevaru sadzirdēt
Lai nodimd Rīga un Daugava mana,
Kad visa Latvija gavilē.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .