Rasas punkts
...

Daudzi teiktu, šīs sadaļas varētu arī nebūt, tomēr ZINĀŠANAS palīdz veidot prasmes un ..., ja no parastiem pieņēmumiem, kuri balstīti uz izjūtām un priekšnojautām, mēs rodam atbildes un izskaidrojumus par labas pirts noslēpumiem, tad varam teikt- senatne ir šodienā.

Nevienam nav noslēpumu, ka labas pirts pamatā ir pašas pirts telpas pielietojamība pērtēm un, protams, pirtnieka vai pašpērēja laba darbība. Tikai labi pārzinot pirts telpas iespējas, tvaika vadīšanas mākslu un izmantošanu pērtei, prasmīgi veicot pirts telpā vēdināšanu un karsēšanu, iespējams veidot pirts rituālus un pērtes. 

Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;
Ej pa priekšu, trauc rasiņu
Ar sudraba žagariņu.

* var attiecināt uz pirts tvaika pielietošanu, piemēram, gara uzmešana uz pirts akmeņiem un tvaika vadīšanu. Pat domās atceroties šo četrrindi, var veidot domas apzinātu ("piepildītu") pērtes kustību ar pirts slotiņu.


Labā pirts 

Pirtī var ne tikai no ādas nomazgāt netīrumus, bet tajā no­tiek arī pirts mikroklimata labvēlīga fizio­lo­ģiskā iedarbība uz organismu – pa­stip­­ri­nā­tās sviedru izdalīšanās dēļ tiek at­tīrītas ādas poras, kas, iespējams, nav normāli funkcionējušas gadiem, kā arī no orga­nisma tiek izvadīti vielmaiņas ga­laprodukti, atvieglojot nieru darbību...

IESPĒJAMS NOVĒRST FUNKCIONĀLOS TRAUCĒJUMUS

Nieru darbības traucējumi *Spēcīga svīšana atbrīvo ķermeni no toksīniem un šlākiem, tādā veidā mazinot slodzi uz nierēm.Tas palīdz mazināt problēmas, kas ir saistītas ar nieru darbības traucējumiem (potīšu piepamšana).

 Asinsrites darbības traucējumi* Ķermeņa sasilšana paplašina, stimulējot asinsrites uzlabošanos, it īpaši pereferijas rajonos un kapilāros. Regulāri pirts apmeklējumi kļūst par efektīvu līdzekli tādu slimību ārstēšanā kā nepietiekama asinsrite (“aukstas kājas” īpaši raksturīgi veciem cilvēkiem).

Celulīta ārstēšana *Celulītu veido ūdens, tauki un organisma dabīgo procesu atkritumi.Tie noslāņojas ar vairākām kārtām zem ādas radot celulītu un kosmetiskas problemas. Siltuma dziļā iekļūšana organismā palīdz sadalīt celulītu, un izvada sviedru veidā.

  Nervu sistēmas darbības traucējumi* Nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu, novēršot bezmiegu, stresu, nervozititāti .

Imūnsistēmas nostiprināšana *Tiek stabilizēta imūnsistēmas darbība, palielinās visa organisma cīņa  pret āpkārtējās vides nelabvēīgo ietekmi. Stabilizējas vielmaiņa, mazinās anēmija.

  Pēcoperācijas progresīvā rehabilitācija* Cilvēka organismam piemīt pašatjaunošanās process. Atjaunošanas process pēc mehāniskiem bojājumiem sastāv no diviem etapiem: “būvmateriālu” piegāde uz “remontu” bojājumu vietā un pats “remonta” process. Uz vielu apmaiņas paatrināšanas rēķina, šo divu etapu laiks manāmi mazinās, kas ved pie ātrākas brūču, sasitumu, lūzumu dzīšanas, ātrāk dzīst uzpampumi. Manāmi mazinās rehabilitācijas periods pēc ķirurģiskām operācijām (izņemot mākslīgo implantantu gadījumus).

  Gremošanas sistēmas traucējumi * Mazinās holecistīts, normalizējas resnās zarnas darbība.

                    Uzlabojas cilvēka darbaspējas un garīgā aktivitāte

Rasas punkta īpatnības...

 • Pirtsprocesa izpratnei svarīgi atcerēties, ka gaisā vienmēr atrodas iztvaikojis ūdens, kura daudzumu var mērīt gan gramos vienā kubikmetrā (absolūtais gaisa mitrums), gan aprēķināt procentos, pie esošās temperatūras salīdzinot patieso gaisā atrodamo ūdens tvaiku daudzumu ar maksimāli iespējamo (relatīvais gaisa mitrums). Temperatūru, pie kuras noteikta mitruma gaiss vairs nevar uzņemt ūdens tvaikus, sauc par rasas punktu.

Enerģija no ķermeņa uz ķermeni vai priekšmetu pāriet arī tieša kontakta ceļā. Tā ir saskares jeb konvekcijas enerģija: gaiss, piekļūstot ugunij vai versmīgiem akmeņiem, sakarst un, apņemot jebkuru ķermeni, kas telpā, atdod tam daļu sava siltuma.

Jo gaiss sausāks, jo rasas punkts ir zemāks, turpretī pie lielāka mitruma – augstāks. Ja gaisa relatīvais mitrums ir 100 procenti, jo kļuvis piesātināts, rasas punkts ir vienāds ar gaisa temperatūru.

Zem rasas punkta ķermeni silda infrasarkanie stari un karstais gaiss – lai atdzistu, tas svīst. Notiek iztvaikošana. Augsta temperatūra un zems absolūtais mitrums veicina ādas un gļotādas sausināšanos.

Virs rasas punkta infrasarkanos starus daļēji absorbē tvaika un ūdens molekulas, tāpēc ķermeņa sildīšana galvenokārt notiek, tā virsmai saskaroties ar karsto ūdens tvaiku kondensātu. Tas uz cilvēka ādas sāk kondensēties plānas karsta ūdens plēvītes veidā, ko sajūtam kā karstumu. Mēģinot to mazināt, ķermenis uzsilst.

Tomēr, ņemot palīgā fizikas likumus un salīdzinot tādus lielumus, kā; absolūtais gaisa mitrums (ūdens tvaika masa gramos vienā kubikmetrā gaisa), relatīvais gaisa mitrums (ūdens tvaika parciālspiediena attiecība pret piesātināta tvaika parciālspiedienu dotajā temperatūrā izteikta procentos), rasas punkts (temperatūra, pie kuras noteikta mitruma gaiss vairs nevar uzņemt ūdens tvaikus), gaisa temperatūra, varam izdalīt divus mikroklimata režīmus pirtī:

-         Iztvaikošana 

-         Kondensācija

Procesi pirtī zem un virs rasas punkta

Iztvaikošana – fāžu pāreja, kurā viela no šķidra vai cieta stāvokļa pāriet gāzveida stāvoklī.

 • Zem rasas punkta cilvēka ķermenis tiek sildīts galvenokārt siltuma starojuma (infrasarkanie stari), konvekcijas, kā arī siltumvadīšanas ceļā.
 •  Ķermenis atdziest sviedru iztvaikošanas rezultātā.
 • Pie augstām temperatūrām un zema absolūtā mitruma daudzuma āda un gļotādas tiek sausinātas.

Kondensācija – vielas pāreja no gāzveida stāvokļa šķidrā vai cietā stāvoklī

 • Virs rasas punkta ķermenis tiek sildīts galvenokārt siltumvadīšanas ceļā, kas izpaužas kā siltuma apmaiņa ādai saskaroties ar karsto ūdens tvaiku kondensātu, kā arī konvekcijas ceļā.
 •  Mazāk iedarbojas siltuma starojums     ( infrasarkanie stari ), jo to daļēji absorbē tvaika un ūdens molekulas.
 • Iztvaikošanu un kondensāciju atdala rasas punkts. Vizuāli šo sakarību varam redzēt grafikā ,kurš attēlo šos divus pretējos procesus pirtī.  
     Uz līknes ir iezīmētas arī temperatūru un mitruma attiecību robežas dažādiem pirts tipiem. 
   
 •   Attēlotajā grafikā rasas punkts izvēlēts pie 400C, jo tāda ķermeņa virskārtas temperatūra ir cilvēkam, kurš jau labu laiku pirtī ir sildījies. Kad relatīvā mitruma un gaisa temperatūras attiecība pārsniedz grafikā attēloto līkni, uz cilvēka ādas sāk kondensēties ūdens tvaiki plānas karsta ūdens plēvītes veidā, ko ķermenis sajūt kā karstumu. Līdzīgi, kā paejot zem karstas dušas, tikai pirmajā gadījumā ūdens plēvīte uz ādas ir plāna, un ķermenis to spēj ātri atdzesēt, vienlaicīgi pats mazliet uzsilstot siltumvadīšanas ceļā.
     Cilvēkam, kurš tikai sāk sildīties, ķermeņa virskārtas temperatūra būs aptuveni 370C, tā, ka grafika līkne pavirzīsies nedaudz uz kreiso pusi, un rasas punkts iestāsies pie 370C. Tādēļ uz šī cilvēka ādas kondensāts radīsies pie zemākas mitruma un temperatūras attiecības nekā cilvēkam, kurš pirtī jau labu laiku sildījies, un izpaudīsies kā karstuma sajūta uz ādas.
     Atkarībā no pirts tipa, sildoties ilgi un pamatīgi, ķermeņa virskārtas temperatūra var sasniegt 450C, kāju un roku virsma pat līdz 550C. Uz šādiem rezultātiem ir spējīgi tikai rūdīti pirtī gājēji. Šajā gadījumā grafikā attēlotā līkne pavirzīsies uz labo pusi, un rasas punkts konkrētajam pirtī gājējam iestāsies pie augstākas mitruma un gaisa temperatūras attiecības. Tādejādi, kas tikko sākušajam sildīties liksies par karstu ( ķermeņa virsas temperatūra 370C ) jau uzsilušajam būs par vēsu ( ķermeņa virsas temperatūra 400C vai vairāk ).

   


aka* sākotne     Uz lapas sākumu

Senatne un 21.gs roku rokā

Lai izprastu rasas punkta veidošanos, pirts tvaika vadīšanu un tā izmantošanu pērtēs, pirts telpas tvaika kustības īpatnības un saistību ar telpas un lāviņu izvietojumu, veicu mērījumus un aprēķinus.

 • Mūsdienu tehniskais nodrošinājums nodrošina iespēju veikt aprēķinus pamatojot  izvirzītos pieņēmumus par pirts tvaika, temperatūras un mitruma attiecībām, kā arī veikt saistošas kolerācijas par senatnes pirts atziņu patiesumu un mūsdienu pieņēmumiem.


Izvirzītās hipotēzes un pieņemumus precīzi pamato mūsdienu tehnoloģiju pielietojums.

Mērījumu laikā vienlaicīgi iespējams iegūt rezultātus:

par pirts temperatūru dažādās telpas vietās, mitruma pakāpi %, rasaspunkta veidošanos, peramā un pērēja funkcionāliem rādītājiem - asinsspiediena izmaiņas, pulsa līkne, slodzes ietekmes faktoriem, ķermeņa temperatūru, ādas termoregulāciju un izmaiņām pie mainīgām temperatūrām un mitruma pakāpēm. * Iegūtie mērījumi no dažādām pirtīm palīdz veidot pirtnieka darbību pērtes laikā, nodrošinot labākos risinājumus.

TVAIKA SIMULĀCIJA SAUNĀ.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .