Jaunumi* Vasaras diena
Maijs... Daba mostas, zaļo, saulē miegojas...  Ievziedu slotiņas virmo un gaisina...
Jūnijs... Saulgriežu tuvums kutina 
Jūlijs...rasas laiks
Augusts...
Lai veiksme un prieks mijas, lai četri vēji matos krīt, lai vasara pie kājām ar  rasas soļiem slīd. 


Slotiņu izgatavošanas un pielietošanas nosacījumi:

 

1. Slotiņas sagatavo atbilstoši sezonas vajadzībām un daudzumu nosaka pēc iepriekšējās sezonas .

2.Slotiņas materiālu ievāc tālu no šosejām un ceļiem, tīras, veselīgu izskatu.

3.Slotiņas ievāc atbilstošā laikā, vēlami sausas ( bez lietus). Lietus slotiņas izmantojamas tajā pašā dienā, vai izvējojot tās nākamajās 2-3 dienās.

4. Rasas slotiņas un rasinātās slotiņas uzglabā un sagatavo atbilstoši rasas slotiņas izgatavošanas nosacījumiem- „Rasas” slotiņas- 3 dienu cikla sagatavošana ar izvējošanu, Rasinātās slotiņas tajā pašā dienā.

5. Slotiņu zariņus iegūst rūpīgi, nelaužot šķērsgriezienos un bez mizas atklātiem atrāvieniem, ievērojot koka zaru augšanas īpatnības, koka vecumu, sezonalitāti, koka izvietojumu attiecībā pret citiem kokiem un sauli. Ozola ložņzares iegūst nebojājot augsnes virsmu- sūnas, ķērpjus.

6. Slotiņas sienamas pirmsējienos vai īstajos sējienos tajā pašā dienā, kad tās iegūtas. Ja tas nav iespējams, tad veic atbilstošu uzglabāšanu (ņem vērā - mitrums, temp paaugstināšanās, sute, sausums) un sien nākamajā dienā.

7. Slotiņas sien ar aukliņu /šņorītēm (linu). Neizmanto gumijas vai citas žņaugzares/satures  stieples saimnieciska materiāla savilcējus.

8. Slotiņās iesien Māras krustiņu vai arī dubulto Māras krustiņu.

9. Slotiņās sējienos var veidot papildinājumus – pīnes, cilpauklas vijumus, roktures(plaukstas ture- Bizes slotiņa, kā arī izmantot satveres un loka vilces aukliņas paņēmienus – Spīganas slotiņa, Dižene, Kuršu spēka ozolslotiņa.

10.Rituāla slotiņas sien un mezglo atbilstoši paredzamā rituāla vajadzībām, vēlams izmantot 2-3 dienu laikā. Sējienā izmanto trejus (3) mezglu – šurpu turpu...

11. Ozola, liepas, kadiķa slotiņām var izmantot piededzināšanas un ievaskmeda pielietošanas paņēmienus.

12. Slotiņas vienmēr pēc pērtēm ir jānoskalo (skalināšana un teces paņēmieni)... pat, ja tās netiek vairs izmantotas. Atkārtotās izmantošanas iespējamas pēc skalošanas ( sniega peldes), izvējošanas. Tās tiek izmantotas kā palīgslotiņas.

13. Rituālā un dziedniecībā izmantotās slotiņas otrreiz neizmanto. Tās noskalinot var iedot līdzi peramajam vai arī sadedzina.

14. Izmantotās slotiņas tiek sadedzinātas atsevišķā ugunskurā.

15.Sliekšņa zariņi vai slotiņas (pīlādzis, apse) dodami līdzi, nepaturot tos pirts tuvumā . Kā nāci, tā gāji; kāpi slieksnim pāri metu veco aizslieksnē, gāju savu māju-ņemšu tīru slieksni līdz. Es noliecu muguriņu pirts durvis atverot, pirts durvis atverot slieksnī guldu pīlādzīti. Nu varu kalna pirtiņā sudrabiņa rasināt, sudrabiņu rasināt dvēselīti Dievināt.

 
No vēstures saulgriežiem...

Kristiešu misionāri pārceļ vasaras saulgriežu svinības
Vasaras saulgriežu svinības Latvijas teritorijā par divām dienām vēlāk nobīdīja baznīckungi un baroni, tos pieskaņojot Jāņa Kristītāja dienai. Baznīckungu argumentācija bija tā, ka pagānu svētkus vajag „integrēt” kristīgajā pasaules uzskatā. Savukārt viduslaiku mistiķi un baroni uzskatīja, ka vasaras saulgrieži ir pietiekami enerģētiski spēcīgs laiks, kurā bauriem – saviem dzimtļaudīm nevajadzētu atļaut rīkot maģiskus rituālus.

 • 21. jūnijā visā Latvijā tiks atzīmēti senā Ziedu diena, dziedātas līgodziesmas un kurināti ugunskuri. Tomēr, salīdzinot ar 23. jūnija līgošanu, šīs dienas svinības būs daudz nemanāmākas. Īstos vasaras saulgriežus atzīmēs tikai seno folkloras zinību godātāji.

tā raksta par saulgriežu un Jāņu laiku.... vai senatne tomēr klusē?

 • Pirtī iešana:

  . Saglabājušies ticējumi, ka pirts ir svētāka vieta nekā baznīca. Tā arī ir, jo, pareizi izmantota, pirts ir mājas svētnīca, kurā norit daudzi cilvēka dzīvē svarīgi rituāli.
     Darbi pirms Jāņiem tiek izbeigti iepriekšējā dienā, un tad arī tiek kurināta šī pirts. Bijušas dažādas tradīcijas par mazgāšanos Jāņu pirtī. Ir mazgājušās atsevišķi sievietes no vīriešiem, kā arī kopā. Senāks un maģiskāks ir pēdējais variants. Praktiski tradīciju, ka pirtī iet atsevišķi sievietes no vīriešiem, ienesa kristietība. Sirmā senatnē uz pirti visa ģimene vai visa saime gāja kopā, izņemot gadījumus, kad rituālā pirts

  Šajā reizē bez parastās sasveicināšanās ar pirtiņu vajadzētu tai palūgt mūs labi attīrīt un svētīt. Pašu pirts rituālu būtu ieteicams sākt ar medus procedūru ķermeņa attīrīšanai, tikai tad doties uz lāviņu sildīties. Lāviņu būtu ieteicams noklāt ar pļavas ziediem un zālītēm. Pēc uzsildīšanās – neliela relaksācija svaigā gaisā un atpakaļ uz lāvas. Pirmo pērienu sākam ar vieglu iesildīšanu ar bērza slotiņām, pēc tam izmantojam visas tās slotiņas, kas dažādos veidos attīra fizisko ķermeni un dvēselīti. Pēc pēriena vēlams izbaudīt ŪDENS LIELO VARU

  Ūdens, vai tas būtu dīķi, ezerā, upē, jūrā vai rasas izskatā zālē, Jāņu naktī ir sudrabots un spēj attīrīt cilvēku no jebkura, pat vissmagākā grēka. Ūdens ir ceļš uz pazemi uz haosu, no kurienes nāk viss radītais un kur jāieved kārtība. Ūdens ir arī bagātības nesējs un auglības veicinātājs.

  Tāpēc līgotājiem jāiededz lāpas pie jāņuguns un jādodas uz tuvējo ezeru, upi vai dīķi peldēties. Lāpas vajadzīgas, lai jāņubērni nepārtraukti atrastos jāņuguns svētības lokā. Nakts pelde ir tikpat svarīga svētku sastāvdaļa kā uguns kuršana.

   

Pēc pirtnieku skates relaksējoties un palutinot ar pērti  "Virsaišu" saimniekus... REFLEKSIJAS


ZINĀŠANAI:
 • Izturīgus darbarīku kātus vislabāk gatavot no sīkstas un triecienizturīgas lapu koksnes. Ja vajadzīgs kāts cirvim vai āmuram, svarīgi, lai koksne būtu blīva, jo tas instrumentam piešķir papildu enerģiju. Piemērota ir pīlādža, ievas, vīksnas, gobas, oša vai bērza koksne. Koksne kāta pagatavošanai jāizvēlas no koka stumbra resgaļa, kur koksnes šķiedras veido viļņotu struktūru un ir vissīkstākās. Gadskārtu sakārtojumam kāta šķērsgriezumā jābūt perpendikulāri trieciena virzienam un šķiedrām obligāti jāiet paralēli kāta garenasij.


Jūnijs* Jūlijs

Daiļajās Saulītes meitas turēja zeltotus grožus;

Pār viņu celiņiem bira gan vizuļi sudraba, zelta!

A.Pumpurs, eposs "Lāčplēsis


TREŠAIS IZLAIDUMS - 2018.GADSrasas laikā...

Tur sēž pati mīļā Māra

villainītes rakstīdama

Izrotāja, saskaitīja

Atdod Dievam rociņā.

Ozola Godi

Augusts 2014

Jūlijs

rasas laikā...

Es saviem lindrakiem,

Sudrabiņa vīles šuvu,

Akmeņota tautu sēta,

Pāri gāju mirdzēdama.Katris savās mājās steidza pavasara darbus sākt: Arklus iesiet, griezes uzsist, sētas, žogus izlabot.

A.Pumpurs, eposs "Lāčplēsis"

Aprīlis Maijs

Aprīļa un maija mijas laiks ir piepildīts ar īpašo ievziedu dienu izaicinājumu, mātes dienas laiku un zaļās dzīvības plaukumu garā, dvēselē, acīs. Domās rit Ziedoņlaiks.


Ziedon`s atkal nācis bija, zemi tērpa daba zaļumā, visa daba atdzīvojās.

A.Pumpurs, eposs "Lāčplēsis"


 • Ziedošās ievas tagad pavada ik uz soļa. Daudzas dārzmalas un mežmalas slīgst baltās kupenās... pilnu krūti jābauda šis mirklis, jo tas ir tik īss! Tas nekas, jo nākamais ir ceriņu laiks!


* Ievslotiņu PIRTS DIENA

Šogad 3. mēness un 12. saules dienas krustcelēs iestaigāja takas ceļu arī vairāki zīmīgi astroloģiskie un medicīniskie aspekti, kuri ļāva pirts dienu izvērst par īpašu ievziedu pirts rituāliem, kā arī ļauties pilnībā baudīt ievziedu pirtsslotiņas....

Ceriņu un ābeļu pirts laiks

Pēc ievām var baudīt Ceriņu pirti un Ābeļu pirti, kas reizēm nodēvētas par Mīlestības pirtīm - esošas mīlestības apliecināšanai un stiprināšanai. Lāva tiek izklāta ar ceriņu ziediem un pirts pērte var sākties.

Ceriņu pirts pērtēs izmanto divu veidu slotiņas – ceriņziedu un ceriņu lapu. Abām ir daudz labu īpašību un tās pielietošana vēlama gan ziedu, gan arī lapu slotiņu veidā. Efektīvāka šķiet ir ceriņziedu slotiņa, kuru mēs varam izmantot veidojot īpašu pirts gaisotni un to papildinot ar jauno bērzu lapu slotiņām un kļavu slotiņām, kuras šajā laikā ir kā "dūnslotiņas". Tas kopumā veido lielisku aroma buķeti. Pati pirts procedūra ir viegla gara, jo jaunās slotiņas vairāk domātas kā ķermeņa atjaunošanās funkciju stimulētājas. Tomēr jāatceras, ka pēriens ar ceriņu slotu reizēm ir negaidīti karsts un ar to patīkami pārsteidz pat pieredzējušus pirts mīļus. Ceriņi veido reibinošo smaržu, kura rodas tādas ļoti indīgas vielas klātbūtnei kā zilskābei. Tā arī nosaka ceriņu dziednieciskās īpašības. No šī teiktā nevajadzētu nobīties, jo, lai rastos veselības problēmas, vajag tik daudz ceriņu, ka praktiski tas nav iespējams. 

Ja tomēr izlēmāt par karstāku pirts pērti, tad ceriņslota labi veicinās kaulu sāpju remdināšanu. Vecos laikos ar ceriņslotām nāca līdzi teiciens - "Izsilt trejos kaulos un 9 dienas baltu kreklu nēsāt". Ar "trejiem kauliem" un "līdz pat kauliem" mēs saprotam roku vai kāju visā garumā, proti -  augšdelms, apakšdelms, plauksta.... vai arī - augšstilbs, apakšstilbs un pēda, kur rijotni izsilda ar SLOTIŅU trīs pielikšanas veidiem - sasildīšana, karsēšana un siltā atvējošana. "9 dienas baltu kreklu nēsāt" nozīmēja - turēt siltumu un neļaut rokai vai kājai saltumam vai caurvējam piekļūt. Ja vēl atceramies par elkoņa locītavas vai ceļa locītavas pareizu izsildīšanu, tad jo īpaši veiksmīgs būs šis senais dziednieciskais paņēmiens.

Ceriņi pirts dziedniecībā: ziedu slotiņa

 • enerģētiskajiem un fiziskajiem attīrīšanās procesiem;
 • urīnpūšļa iekaisumiem;
 • sāļu nogulsnēšanās profilaksei.

protams... aromterapija

lapu slotiņa: nedzīstošām brūcēm;
 •   saaukstēšanās slimībām;
 •   migrēnai;
 •   furunkulozei;
 •   sāļu nogulsnēšanās locītavās profilaksei;
 •  varikozām vēnām.

Ceriņi enerģētiski labi tīra savu apkārtni, tādēļ ceriņu slota labi pastiprinās pirts tīrošo efektu. Tādēļ ceriņus arī audzējam pie mājām.

CERIŅSLOTU BUĶETE - ZIEDI UN LAPAS- MĪLESTĪBAS SLOTIŅA

Dzestrās maija naktis ir pildītas ar salnām un pavasara jaunajiem dzīvības plaukumiem...

Dzelkstošas zvaigznes
Aukstā pavasara naktī;
Rasa uz vaigiem.


Joprojām! Turiet pēdas siltumā :)


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .